Guds församling har en alldeles särskild plats i vår tid

Som medlem får du vara med och bygga en församling som betjänar människor i både med- och motgång. Församlingen är också en trygghet, en tillflyktsplats och en plats för utveckling och en djupare förståelse för Guds underbara plan för ditt liv och vår gemensamma värld.

Vill du vara med oss? Om du bekänner dig till klassisk kristendom med Jesus och Bibeln i centrum är du välkommen att bli medlem.