Gud reser upp sin församling 

Jes. 60:1-2 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. Se, mörker övertäcker jorden och töcken folken, men över dig uppgår HERREN, och hans härlighet uppenbaras över dig.

Gud vill resa upp sin församling i dessa dagar till att slutföra det verk som Han har kallat den till. I Matteus evangelium 24:4-13 står det om olika saker som ska ske innan Jesus kommer tillbaka till jorden. Det står också att evangelium ska predikas för alla folk.

Matt. 24:14 Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma.

Mycket tyder ju på att tiden närmar sig då Jesus ska komma tillbaka till jorden. Det finns mycket mörker i världen, men Jesus kommer för att hämta en brud som är fylld av Guds härlighet. Det finns många saker som kan fånga vår uppmärksamhet, men låt oss ha vårt fokus på Jesus och på det som Han har kallat oss till.

Kol. 3:1-2 Om I alltså ären uppståndna med Kristus, så sök det som är därovan, där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. Ja, ha edert sinne till det som är därovan, icke till det som är på jorden.

Vi kan alla bli attackerade på olika sätt i våra kroppar och våra sinnen så vi behöver bli påminda om att ha på oss Guds vapenrustning samtidigt som vi håller upp varandra och ber för varandra.

Ef.6:18 Gör detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga. Rom. 8:37 I allt detta vinna vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. 

 

Pastor Bengt 

En trofast Gud 

5 Mos 32:4 Han är klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta, En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

I augusti 1990 kom vi som pastorsfamilj till Linköping. Gud förberedde oss att det kommer inte att bli lätt. Vi har gått igenom många svårigheter. Men Gud har varit trofast och hjälpt oss igenom allt. Nästan 26 år är en lång tid. Vi har sett många människor passera genom församlingen. Barn som föddes har nu blivit vuxna och fått egna familjer. Vi har haft flera församlingslokaler. Vi började i IOGT lokalen på Snickaregatan. Fortsatte till Linggården. Sedan var vi i Tornhagsskolans aula. Därefter på andra våningen på S.T Larsgatan 39. (Gamla KFUM lokalen). Efter c:a 7 år där fick vi våra nuvarande lökaler på Abisko centrum. Gud har varit trofast och hjälpt oss varje gång när vi har varit tvungna att byta lokaler.

Vi vill tacka alla som stått med oss under denna tid. Tack för er böner! Tack för ert givande! Tack för all kärlek som ni visat. När vi nu överlåter pastorstjänsten till Bengt och Marita Gustafsson tror vi att församlingen har en framtid. Min kallelse av Gud 1984 har varit: Jag kallar dig att tala mitt ord! 

Under alla dessa år har jag försökt att tala tro och uppmuntran. Jag har sett många växa i tron och gå framåt med Gud. Bibeln säger i 1 Tess 5:24: Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Jag vill uppmana er alla att sätta all er förtröstan på Gud. Han är källan till allt i våra liv. Han har lösningar på alla våra problem.

När nu Bengt och Marita går in i pastorstjänsten kommer kanske förändringar. Det är så viktigt att be för dem att de tar de rätta besluten, att de hör från himlen. Jag längtar efter att församlingen skall blomstra. Victory Bibelcenter behövs i Linköping. Jag ber att församlingen skall få vara ett redskap att nå nya människor. Vi tror att det ord som Gud gav i början på detta år skall gå i fullbordan. Ett år av genombrott! Tack också för att ni ber för oss och vår framtid. Jag vill fortsätta att predika där dörrar öppnas. Men ni kära församlingsmedlemmar har alltid en plats i våra hjärtan. För ni är en del av våra liv. Jag anbefaller er i Guds goda hand. Må Guds frid vara över och må Han bevara er på alla era vägar.

Tack för allt! 

Linköping Maj 2016

Pastor Håkan

 

I Herren är vi tappra stridsmän 

Dom 6:12 För honom (Gideon) uppenbarade sig Herrens ängel och sade till honom; Herren är med dig du tappre stridsman.

Israels folk var betryckta av midjaniterna. De förstörde allting. Folket led stor nöd.Allt berodde på att de övergivit Herren och tillbett avgudar. När Gud kallade Gideon var han den minste i sin stam. När han fick tilltalet hade han gömt sig i vinpressen för att tröska vete. Han hade bara ett mål att överleva till nästa dag. Denne man som ingenting var i sina ögon kallade Gud. Han var i gott sällskap med alla oss andra.

1 Kor 1:27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam.

För att ingen människa skall berömma sig inför Gud. Vad söker då Gud för meriter hos en människa som han kallar? Att hon är villig och lydig. Vad fick Gideon för löfte? Herren är med dig! Sedan uppenbarade ängeln för honom att han inte skulle gå i sin egen kraft. Utan han skulle gå i Herrens kraft. Det fick Gideon uppleva. När han hade mönstrat 30000 man sa Gud: Det är för många! Skicka hem dem som är rädda. 20000 gick hem. Gud sa: Det är fortfarande för många. Skicka hem dem som dricker direkt ur bäcken. De som dricker ur handen kan du behålla. Det var 300 man. Gud sa: Med dessa trehundra man skall du besegra midjaniterna. Gideon fick strategin och när han följde den vann han en stor seger.

Vad kan vi lära oss av denna berättelse? Att Herren ser inte som människor ser. Han ser om vi har villiga hjärtan. När Samuel skulle utse en kung efter Saul.såg han på Isais vackra storväxta söner. Denne måste Herren ha utvalt. Men ingen hade Gud utvalt så Samuel frågade har du ingen mer son? Jo visst ja sa Isai. Den minste är ute och vaktar fåren. Skicka efter honom omedelbart, för vi kan inte äta förrän han har kommit. David var bara en yngling. Men Herren sa: Stå upp och smörj honom, För Gud ser inte till det yttre, utan till hjärtat. Gud ser till våra hjärtan. När vi möter utmaningar och motstånd så ser Herren oss som tappra stridsmän.

1 Joh 4:4 Ni kära barn är av Gud och har övervunnit dessa, ty Han som är i er är större än den som är i världen. 

Pastor Håkan