Du är en segrare!

1 Joh 5:4-5 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro.

Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? Födda av Gud — Segrare i världen! Det finns många som minst av allt känner sig som segrare, fast de är födda av Gud. För om man baserar allt på det yttre, omständigheter, hur jag känner mig m.m. Då är jag en förlorare. Men Gud har i Jesus Kristus frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike enligt Kol 1:13.

När Jesus gick här på jorden var han i världen, men hans källa var Gud. Bibeln säger att Jesus var frestad i allting som vi dock utan synd. Jesus övervann världen, djävulen och synden som en människa fylld av den Helige Ande. Han gjorde det för oss. Vi är så tränade att lösa allt med vårt förstånd. Jesus övervann genom att lyssna till Fadern. Han lät sig inte påverkas av yttre omständigheter. Jesus övervann genom tro på sin Fader.

När Lasarus hade dött lät han sig inte påverkas av trycket att han måste omedelbart bege sig dit. Han hade sin uppmärksamhet till vad den Helige Ande sa på insidan. Så när Lasarus hade legat fyra dagar i graven dök Jesus upp. Joh 15:17  Mänskligt sett var allt hopp ute, Lasarus var så död att förruttnelseprocessen redan satt igång. Men Fadern hade sagt till Jesus: Lasarus skall uppstå igen. När Jesus sa: Lasarus KOM UT! Då kom den döde ut och hade fått liv igen. Han som vann seger bor i oss. Du och jag måste bli Gud på insidan medvetna!

1 Joh 4:4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen.

Hur övervinner vi? Genom vår tro på Honom som bor på insidan av oss. Vi övervinner om vi gör som Jesus gjorde, inte se och lyssna till de yttre omständigheterna utan lyssna till Honom som bor på insidan. För det finns ingenting i den här världen av tryck, omständigheter, sjukdomar, finansiella svårigheter som inte Gud genom Jesus Kristus har övervunnit. Så de största under och mirakler kom-mer genom att vi har hört grån Gud på insidan och sedan handlat på det.

För han har sagt

Ps 32:8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska gå