Jesus kommer snart!

Luk 21:25 Sedan ska märkliga fenomen visa sig på solen, månen och stjärnorna.

Det är förvarningar om kommande olyckor. På jorden ska folken gripas av ångest och en förfärlig rastlöshet inför  katastroferna och de våldsamma flodvågorna. LB. Alltsedan lärjungarnas tid har troende talat om Jesu återkomst. Men under de snart två tusen åren sedan Jesus gick här på jorden har inte de profetiska utsagorna om Israel och Jerusalem gått i uppfyllelse. Inte förrän i vår tid har Israel blivit en egen nation. (1948). Bara 19 år senare fick de tillbaka Jerusalem (1967). Så profetiorna har fullbordats i vår tid. Det är som att Gud uppenbarar mer och mer om Jesu snara tillkommelse.

I Israel levde en berömd judisk rabbin, hans namn var Yitzak Kaduri. Han dog vid108 års ålder 28 jan. 2006. Innan han dog uppenbarade sig Jesus för honom. Han som var jude skrev ned Messias namn på en bit papper och sa: Ni får inte meddela detta namn förrän efter min död. 2007 avslöjades namnet som han skrivit på lappen. Messias namn är Jesus. Många rabbiner försökte att förklara bort det.

Hans son berättade att det enda pappan talade om sista året han levde var att Messias kommer snart. Han meddelade också att Ariel Sharon som låg i koma då. Efter han död skulle det inte dröja länge innan Messias kommer. Ariel Sharon dog 11 jan 2014. Rabbi Judah ben Samuel (1140-1217) profeterade att det nionde jubileet från 1917-1967 (50 år) skulle Jerusalem vara ingen mans land. Israel fick tillbaka Jerusalem under sexdagarskriget juni 1967. Sedan sa han att Israel skulle kontrollera Jerusalem under det tionde jubileet 1967 -2017. Sedan skulle den messianska ändetiden börja. Vi kan inte säga tid eller stund när Jesus skall komma. Men lika väl som vi kan säga vilka årstider det är, likaväl kan vi förstå tidens tecken. Jesus sa att vi skulle se på fikonträdet som är Israel.

Luk 21:29-30 Han gav dem också en liknelse: Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni att sommaren redan är nära. 31. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

Bibeln uppmanar oss att vara vakande och bedjande i denna tid.