Den Helige Andes år  

Apg 2.17-18 Och det skall ske i de sista dagarna , säger Gud. Jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Petrus citerar profeten Joel på pingsdagen. Pingstdagen var en dag. Men Petrus säger att i de dagarna skall jag utgjuta av min Ande. Det som Petrus talar om är de sista dagarna. Pingstdagen var underbar men den berörde bara Jerusalem. När Paulus kom till Efesus 20 år efter pingstdagen frågade han dem i Apg 19:2 Tog ni emot den Helige Ande när ni kom till tro? Nej vi har inte ens hört att den Helige Ande har blivit utgjuten. Men Gud har lovat att utgjuta sin Helige Ande över allt kött. Det betyder hela världen. Naturligtvis inte över dem som inte vill tro. Men över dem som längtar och tar emot frälsningen.

Hur ska det gå till? Ja Gud säger att han ska utgjuta sin Ande över sina tjänare och tjänarinnor. Precis som det skedde på pingstdagen måste vi bli uppfyllda för att kunna ge det vidare. Hur bröt väckelsen fram i Jerusalem? Genom att de troende gjorde tecken och under. Tänk att t.o.m. Petrus skugga helade de sjuka . Jerry Savelle fick genom den Helige Ande att år 2015 kommer att bli känt som året, av besökelser, manifestationer och demonstrationer av den Helige Ande. Jag har talat om de tecken som kommer att ske i himlen av blodmånar och solförmörkelser under 2015. Det går i linje med vad Petrus predikade Apg 2:19-21 Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod och eld och rök. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Så låt oss ta tid med Gud detta nya år. Låt dig uppfyllas och ledas av den Helige Ande.

Ef 5:14 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden. Det finns ett andedop men många andeuppfyllelser. Vi dricker vatten varje dag, låt oss dricka av den Helige Ande, varje dag, så att du är uppfylld av Gud.

- Pastor Håkan