Beklädda med kraft från höjden!

Luk 24:49 Och se jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden , tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. När en person skall resa och vara borta länge vill man ta var på deras sista ord. Jesu sista ord var: Lämna inte Jerusalem förrän ni blir beklädda med kraften från himlen Lärjungarna skulle nu fortsätta Jesu verk. Men de kunde inte göra det i egen kraft. Han hade sagt till dem i Joh 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa, ty jag går till Fadern. Det gick tio dagar mellan Jesu himmelsfärd och pingst-dagen. Lärjungarna fick se den första kraftdemonstrationen när Jesus lyftes upp. Änglarna sa Apg 1:17b Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Först kommer Jesus för att vi också skall få vara med om att ryckas upp Jesus till mötes i skyn. Därefter ska vi få vara med honom i himlen i sju år

Därefter skall vi få följa med Jesus när han kommer åter till jorden efter den sjuåriga vedermödan. Då ska Jesus regera fridsriket i 1000 år och vi ska vara med honom. Tio dagar efter Jesu uppryckelse kom pingsten—kraften. Apg 1:8

Men när den Helige Ande kommer över skall ni få kraft, förmåga och effektivi-tet och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vi lever i den yttersta tiden, i församlingens avslut-ningsskede. Den första församlingen började i kraft. Ändetidens församling ska vara iklädd en dräkt utan fläck eller skrynka. Det betyder att vi än en gång måste få uppleva den Helige Andes vidrörande. Lärjungarna var samlade i bön

från himmelsfärden till pingsten. Bibeln talar om höstregnet och vårregnet. Sak 

10:1 Bed Herren om regn i vårregnets tid. Herren gör åskmolnen, skurar av regn ger han människorna, gröda på marken åt var och en. Jag längtar efter att den Helige Ande ska komma starkt över oss i dessa dagar. Men Han kom-mer inte om vi inte har en längtan om att få se en förändring. Därför är det så viktigt att vi söker Gud i bönen för att hans goda vilja ska ske.