Bön förändrar förhållanden!

2 Krön 7:14 Men mitt folk , som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från  sina onda vägar , då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Vi lever i en oviss och osäker tid. Det finns en oro för framtiden hos det svenska folket. Den ryska björnen har börjat att röra sig. En sak är säker vi lever i de yttersta dagarna. Djävulen går omkring som ett rytande lejon. Han vet att hans tid är kort. Det har blivit en stark betoning på bön i vårt land. Det är vi kristna som är beskyddet för vårt land. Men vi måste be som aldrig förr. Vi måste finna ut att vi har blivit givna auktoritet i Jesu namn. När vi ber och begär gör vi det från vår position i himlen. Ef 2:6 Ja han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Jesus Kristus.

Vårt land behöver få möta Jesus. Därför är bön det enda som kan förändra landet. När vi ber blir vi förvandlade. När Abraham gick in i förbön för Sodom och Gomorra lyssnade Gud till varje begäran han hade. Abraham gick från femtio till tio rättfärdiga. Gud sa: Jag skall inte förstöra städerna om jag finner tio rättfärdiga. Men det fanns bara en rättfärdig familj i Sodom. Lots familj och den blev räddad.

Bibeln säger i Rom 6:23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.  Vårt land har uppfyllt syndens mått. Om inte vi omvänder oss så förr eller senare kommer en dom. Men bedjare har i alla tider förändrat förhållanden. Bön förändrar nationer. Under 1550 talet var Mary Stuart drottning i Scottland. Hon var katolik. Men den protestantiska väckelsen bröt fram. Gud använde en man, John Knox. Han stod emot drottningens beslut. Hon sa vid ett tillfälle: Jag fruktar John Knox böner mer än alla Europas samlade armeer. Låt oss be att Guds Ande börjar verka i Linköping. Låt oss be för sommarkampanjen med Birger Skoglund & Tord Renkel att det får bli ett genombrott. Därför var med och be i bönemötena och glöm inte din privata bön . För Gud vill komma starkt i dessa dagar. Gud vill resa upp sin härliga församling i de sista dagarna.

Bed och ni skall få!

Gud Välsigne Dig!                                                    Pastor Håkan