Världshistoriens största händelse!

Luk 2:9 11 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade; Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. När Jesus föddes hit till jorden hade han lämnat himlen med all dess härlighet.
De första som fick veta det var enkla herdar på ängen. Han föddes som det enklaste lilla barn. Lika totalt hjälplösa som vi alla var. Han kom till en fallen värld behärskad av mörkret. Hans ankomst skulle förändra världen. Gamle Bileam i
4 Mos 24:17 sa: Jag ser honom, men inte nu, jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ner alla söner till Set. När Jesus föddes i Betlehem så var det lika stort som när Adam skapades, för Bibeln kallar Jesus för den andre Adam 1 Kor 15:45.Den siste Adam blev en livgivande ande. För den förste Adam dog andligen. D.V.S. gemenskapen med Gud blev bruten genom syndafallet. Jesus kom för att ge varje människa som tog emot honom
Guds slag av liv
zoe= evigt liv. Skulden till att Adam o Eva föll var ju den gamle ormen = satan. Därför hade Jesus uppdrag: Dels att frälsa och uppsöka det som var förlorat. Men också för att ta itu ned den gamle ormen. 1Joh 3:8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begyn-nelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Jesus föddes vid en bestämd tid. Han fullbordade Guds frälsnings-plan. Gal 4:4-6 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar Abba Fader. Jesus kom för att vi skulle få uppleva barnaskapets frihet. Att jag må veta att Livets Andes lag har gjort mig fri från syndens och dödens lag Rom 8:2. Du är mer än en segrare i Jesus Kristus.
 
Jag önskar dig en fridfull Jul och Ett Gott Nytt År!