Guds löften bär oss

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja.

Därfär får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss. Alla Guds löften har blivit stämplade ok genom Jesu blod. Det betyder att om du och jag gör anspråk på Guds löften kan de ej gå om intet. Det säkraste vi har i livet är Guds löften. Fienden vill få oss missmodiga och låta omständigheterna skrika att det går inte, att det är omöjligt. Men om vi inte ger upp Guds löften kommer de att uppfyllas.

Låt mig ge dig en illustration. På 1930-talet hade man de stora luftskeppen. I USA hade man ett luftskepp som hette US Akron det var 239 m långt. En dag skulle man angöra det till en stålmast. 200 soldater var utkommenderade att hålla skeppet genom rep som var fastsatta vid skeppet. När de var nästan framme att kunna fästa skeppet kom plötsligt en vindby och skeppet lyftes rakt upp. De flesta soldaterna hade sinnesnärvaro att släppa repen. Men flera höll fast vid repen och följde med upp i luften. En efter en föll de till marken medan åskadare skrek av rädsla. För de föll mot en säker död.

Slutligen var det bara en soldat kvar. Ingen kunde fatta att han orkade hålla fast vid sitt rep. Till sist fick man ned skeppet och kumde sätta fast det. En ambulans körde fram för att ta soldaten till sjukhus. Men han sa jag mår bra. Ja, men hur orkade du hålla dig fast i två timmar? Jo, när jag såg att jag var för högt upp för att hoppa, såg jag att repet hängde ned under mig. Så jag höll mig med en hand och med den andra handen tog jag repet ock knöt det runt mina höfter. Medan folk skrek på marken njöt han av utsikten för repet bar honom.

Rom 11:18 Men ni måste vara på er vakt, så att ni inte börjar skryta med att ni placerats där i stället för de grenar som bröts av. Kom ihåg att ni bara är inympade grenar, och att det inte är ni som bär upp roten utan roten bär upp er. LB.

Vi kan göra som Abraham han höll Gud trovärdig som gett löftena. Gud vill att vi skall komma in i vila när vi förtröstar på hans löften. Guds löften håller i alla situationer om vi inte ger upp. Vi får göra som Abraham han prisade Gud trots att det dröjde innan löftet manifesterades. Gud håller ingenting tillbaka. Han längtar efter att vi tar hans löften på allvar.

Gud Välsigne Dig!

Pastor Håkan