Du är en segrare!

1 Joh 5:4-5 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro.

Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? Födda av Gud — Segrare i världen! Det finns många som minst av allt känner sig som segrare, fast de är födda av Gud. För om man baserar allt på det yttre, omständigheter, hur jag känner mig m.m. Då är jag en förlorare. Men Gud har i Jesus Kristus frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike enligt Kol 1:13.

När Jesus gick här på jorden var han i världen, men hans källa var Gud. Bibeln säger att Jesus var frestad i allting som vi dock utan synd. Jesus övervann världen, djävulen och synden som en människa fylld av den Helige Ande. Han gjorde det för oss. Vi är så tränade att lösa allt med vårt förstånd. Jesus övervann genom att lyssna till Fadern. Han lät sig inte påverkas av yttre omständigheter. Jesus övervann genom tro på sin Fader.

När Lasarus hade dött lät han sig inte påverkas av trycket att han måste omedelbart bege sig dit. Han hade sin uppmärksamhet till vad den Helige Ande sa på insidan. Så när Lasarus hade legat fyra dagar i graven dök Jesus upp. Joh 15:17  Mänskligt sett var allt hopp ute, Lasarus var så död att förruttnelseprocessen redan satt igång. Men Fadern hade sagt till Jesus: Lasarus skall uppstå igen. När Jesus sa: Lasarus KOM UT! Då kom den döde ut och hade fått liv igen. Han som vann seger bor i oss. Du och jag måste bli Gud på insidan medvetna!

1 Joh 4:4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen.

Hur övervinner vi? Genom vår tro på Honom som bor på insidan av oss. Vi övervinner om vi gör som Jesus gjorde, inte se och lyssna till de yttre omständigheterna utan lyssna till Honom som bor på insidan. För det finns ingenting i den här världen av tryck, omständigheter, sjukdomar, finansiella svårigheter som inte Gud genom Jesus Kristus har övervunnit. Så de största under och mirakler kom-mer genom att vi har hört grån Gud på insidan och sedan handlat på det.

För han har sagt

Ps 32:8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska gå

Bön i en omöjlig situation

 Daniel 2:23 Dig mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att du har gett mig vishet och förmåga och för att du nu har uppenbarat för mig det vi bad dig om. Ty vad kungen ville veta har du uppenbarat för oss.

Kung Nebudkadnessar hade haft en dröm. Men han hade glömt vad han drömt. Men han begärde det som aldrig någon kung förut hade begärt nämligen att de vise i i landet skulle tala om hans dröm. Om de inte gjorde det skulle de alla förgöras. Hur än alla de vise försökte stod kungens befallning fast. När då Daniel och hans vänner skulle dödas utbad sig Daniel tid från kungen och han skulle meddela drömmen. Gud känner alla hemligheter. Han har all kunskap. Ingenting är omöjligt för honom.

Guds hälsning till Abraham var:
1 Mos 18:14 Är då något så underbart att Herren inte skulle förmå det? På den bestämda tiden skall jag komma tillbaka till dig, vid denna tid nästa år, och då skall Sara ha en son.

Du och jag har varit i situationer där vi inte har sett någon utväg. Min erfarenhet är att om jag med mitt förstånd har försökt räkna ut hur det skall gå till, har jag misslyckats. Men om jag har gjort som Daniel har lösningen kommit. Gud vill att vi skall komma med alla våra bekymmer till honom.

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus.

När Daniel tog tid inför Gud fick han inte bara se synen som Nebudkadnessar haft, han fick också uttydningen som gäller in i vår tid. Tänk om vi kunde lära oss från Daniel att ta tid och be och söka Gud för olika lösningar som vi behöver. Gud håller ingenting ifrån oss. För vad Gud har gjort för en det vill han göra för alla. För Gud har inga favoriter. Vi är alla Guds favoriter i Jesus Kristus. Daniel hade inte Hjälparen den Helige Ande, men det har vi. Han hjälper oss i bönen.

Rom 8:26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord.

Kom ihåg att Gud har lösningar på alla problem. Men vi måste ta tid och be och söka Gud!

Pastor Håkan

 

Tron tar tillbaka vad fienden stulit!

1 Petr 5:8-9 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder (systrar) här i världen utstår samma lidande.

Bibeln säger att vi har en kamp att utkämpa. Jesus har besegrat den onde på alla områden, han gjorde det för oss. Men precis som Israels barn fick inta löfteslandet genom att strida, så måste vi inta vårt löftesland. Men vår strid är inte mot kött eller blod, utan det är en andlig strid.

1 Tim 6:12 Kämpa trons goda kamp , sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen.

En god kamp är den som man vinner. Så den enda kamp vi är kallade att kämpa är trons goda kamp. Lägg märke till att Petrus skriver att djävulen går omkring som ett rytande lejon. När lejonet ryter på savannen i Afrika bävar de andra djuren. Hur ryter den onde i våra liv? Genom sjukdomsattacker, genom ekonomiska bekymmer, genom attacker i vårt själsliv. m.m. Få människor vet inte om att de är attackerade av en osynlig fiende utan de tror att det är något naturligt som kommer. Gamle Job visste inte att det var djävulen som låg bakom alla olyckor och sjukdomar som drabbade honom. Han trodde att det var Gud. Han accepterade det. De flesta kristna accepterar det som attackerar deras kroppar m.m. Men vi är inte kallade att acceptera utan, utan Guds Ord säger att vi skall stå emot. För den onde kan inte lägga något på dig om du vägrar att aceptera det. Petrus skriver att vi skall stå fasta i tron och veta om att samma lidande kommer över våra medsyskon.

Men vi har ett underbart löfte i

1 Kor 10:13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta, Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han öckså bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Om du har blivit bestulen på något område i ditt liv kan du göra anspråk på den onde att få tillbaka det stulna i ditt liv. Men du måste göra det i tro.

Mark 9:23 Allt förmår den som tror!!

Pastor Håkan