Gud är undrens Gud

Apg 2:22 Israeliter , lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig  till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet.

I våra dagar pågår en debatt om under verkligen sker. Det är Corren som skrivit om Jens Garnfeldt. Men kristendomen startade genom under när Jesus kom till den här jorden. Kristendomens väsen är under och mirakel och kraftgärningar. Jesus gjorde dem här på jorden och han sa till sina lärjungar i  Joh 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar jag gör, och större än dessa  skall han göra, ty jag går till Fadern.

Hur kunde kristendomen bryta igenom i Romarriket genom Paulus och de andra lärjungarna? I Grekland fanns filosofi och fin talekonst. Det var inte genom fina ord. Det var inte genom vältalighet eller vad den här världen kunde erbjuda som fick evangelium at bryta igenom hedendom och trollkonster. Paulus skriver vad det var. 1 Kor 2:4  Och mitt tal och predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Det var Guds kraft som gjorde att hela Romarriket blev påverkat.

I våra dagar är det många kyrkor som har fina ord, fina program, men var är kraften? Om inte våra församlingar får uppleva kraften från himlen förblir de kraftlösa och ingen förändring sker hos människor. Kunde Gud genom Paulus och de andra förändra Romarriket så kan Linköping och vårt land förvandlas genom Guds kraft. Men vi måste predika det kompromisslösa Ordet. För människor måste höra Ordet för att tron skall komma. Paulus skriver till galaterna  Gal 3:2 Endast det vill jag veta: Tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? 

Låt oss längta efter att få se Guds mäktiga gärningar ibland oss. Det sker genom att vi tar tid med Guds Ord och bön. Gud håller ingenting tillbaka, men han vill att vi skall söka honom, ta tid med hans ord. Så nu under semester och ledighet låt dig uppbyggas av Guds Ord och Ande. Ha en skön sommar!

Gud Välsigne Dig!                                                    

Pastor Håkan

Uppfyllda av Anden

Apg 19:1-2 Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus, sedan han rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar, och han frågade dem Tog ni emot den helige Ande när ni kom till tro?

Det hade gått c:a 20 år sedan pingstdagen. De svarade honom: Nej vi har inte ens hört att den helige Ande har blivit utgjuten. Hur tar man emot den helige Ande? Luk 11:13 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?

När lärjungarna i Efesus hörde att den helige Ande hade blivit utgjuten ville de ta emot andedopet. Apg 19:6 Och när  Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Jesus är den som döper i helig Ande. Men man måste längta efter det och be om det. Paulus lade händerna på dem och de uppfylldes av Anden. Paulus frågade: Tog ni emot Anden när ni kom till tro? Den heliga Ande är en gåva från himlen. Många väntar på att något skall hända. Att någon skall börja röra vid deras mun. Men lägg märke till vad det står i Apg 2:4 Och de uppfylldes av den Helige Ande och började  tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala. När jag tog emot dopet i den heliga Ande hade jag fått förbön många gånger. Men jag förstod inte att jag hade en del i det hela. Jag måste tro att jag hade fått det och handla som jag hade det. Jag glömmer aldrig den dagen 1972 när jag körde lastbil i Vara-trakten. Där i lastbilen sa jag. Nej nu Herre tror jag att jag tagit emot den Helige Ande, och nu börjar jag tala i andra tungor. När jag öppnade min mun och började tala kom ord som jag inte tänkt ut. Trots att den onde försökte så in tvivel i mitt sinne fortsatte jag att tala. Jag tog emot i tro och talade. Allt som vi får ifrån Gud tar vi emot i tro. Varje kristen kan ta emot dopet i den helige Ande. Vi är kallade att leva ett övernaturligt liv. Vi är kallade att leva ett segerrikt liv. Vi kan det inte utan att bli uppfyllda av den helige Ande.

Jesus sa i Apg 1:4b: Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat. Löftet var att bli uppfylld av den helige Ande. Bli uppfylld av Anden

Pastor Håkan

Nu är den välbehagliga tiden.

2 Kor 6:2 Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.

Guds tid är alltid nu. Men vi kan missa Guds tid. Vi kan prioritera fel saker.I Luk  19:41 talar Jesus till Jerusalem. Han talade till dem att de hade missat tiden då de var sökta av Gud. Vad vill Gud i vår tid? Han vill att vi skall inse att tiden är sen.

Att Guds Son snart skall komma och hämta sin brud Frågan är hur många är redo? Tillståndet i Kristi Kropp är inte bra. Så Gud vill att vi skall bli tända igen. Tiden är inte enkel. Våra barn och barnbarn möter saker idag som vi inte mötte för 50 år sedan. Vad är svaret för oss idag? Att vi åter blir uppfyllda av Guds Ande. Om vi prioriterar Gud kommer han att priortera oss. De 120 i den Övre Salen hade bara en sak i sina hjärtan. Det var att ta emot vad Jesus hade lovat. De visste inte hur det skulle gå till. Men de tänkte inte missa vad Gud hade för dem. Så när pingstdagen kom var tiden inne. Det var den välbehagliga tiden. De var på rätt plats i rätt tid.

Vi har haft flera smorda tjänare denna vår. De har varit sända av Gud. Men jag har förvånat mig att så många kommer utifrån och åker många mil. Men så många från Linköping missar det goda Jesus vill göra i deras liv. Birger Skoglund har profeterat gång på gång att Gud vill komma till denna stad med väckelse. Men om inte hungern efter Gud finns kan vi missa vad Gud vill göra. Han tvingar ingen.

Matt 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

När Elia skulle fara upp till himlen frågade han Elisa vad han ville ha? En dubbel arvslott av den Ande som är över dig. Elia sa: Du har bett om något svårt. Men om du ser mig när jag blir upptagen skall du få det. Sedan verkade det som Elia gjorde allt för att inte Elisa skulle gå med honom till de olika platserna. Men Elisa gav inte upp. Han tog inte nej för ett svar. Han skulle ha det som han bett Elia om. Han fick det och gjorde dubbelst så många under som Elia hade gjort. Tänk om vi kunde vara lika ivriga att få det som Gud har lovat.

En väckelse i våra liv och en väckelse i Linköping!

Pastor Håkan