Skuldkontot är utplånat!

Kol 2:13-14 Ni var döda i era synder och hade ännu inte övervunnit era syndiga begär. Men då fick ni del av Kristi liv, och han förlät er alla era synder. Han drog ett streck över allt som anklagade er och förstörde ert syndaregister genom att spika fast det vid Kristi kors. LB.

En annan över sättning säger: Griffeltavlan utstruken, ren, den gamla arresteringsordern upphävd och fastnaglad på Kristi kors. Message.  

Skuldsedeln är utplånad.

Rom 8:1 Det blir alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Jesus Kristus  LB..

Ett av de svåraste vi kristna har är att glömma det som har varit. Så många håller på att älta det som de har varit med om tidigare. Men Bibeln säger att vi har blivit nya skapelser i Kristus Jesus

2 Kor 5:17 När någon blir en kristen, blir han en fullständigt ny människa invärtes. Han är inte densamme längre. Ett nytt liv har börjat. LB.

En helt ny människa. Vi kan ha märken på vår kropp av vårt tidigare liv. Vi kan ha svåra minnen av människor som gjort oss illa. Djävulen kan skicka fördömelsetankar om vårt gamla liv. Men vem skall vi tro? Ska vi tro Gud eller djävulen? Vi kan tro på vår nya identitet i Kristus eller vi kan dra upp det gamla och tänka på det och bli bundna. Du kan börja tala ut vad satan säger och tro på det. Vem är det som säger att du är en ny skapelse i Jesus Kristus? Gud! Skall vi tro Lögnaren eller Han som är Sanningen och i vilken ingen lögn finns. Kom ihåg att rättfärdighet är ingen känsla utan ett faktum. Inför Gud är ditt skuldkonto blankt. När Jesus blev fastspikad på korset blev mina och dina synder och överträdelser fastspikade. De är på korset. Jesus dog på korset och blev lagd i graven. Men på tredje dagen uppstod han triumferande igen.

Kol 2:15 Därför finns det  inte längre någon möjlighet för Satan att anklaga er för synd. Inför hela världen visade Gud att Kristus triumferade över ondskans alla osynliga andemakter när han dog på korset. LB.

Jesus säger ni skall då förstå sanningen och sanningen skall göra er fria. Joh 8:32. Låt den Helige Ande upplysa ditt hjärta att det gamla livet är förbi. Du är ny på insidan som om du aldrig syndat.

Lev framåt och se dig inte tillbaka!

Pastor Håkan

Gud är en bönhörande Gud!

1 Joh 5:14-15 Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi har bett honom om.

Det är en välsignelse att få bönesvar. Att få bönesvar är nåd från Gud. Ett bönesvar är något som vi tar emot i tro.

2 Kor 6:1-2 Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju: Jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.

Bön är en mäktig kraft som kan förvandla de mest hopplösa förhållanden. En del säger att jag vet inte om det är Guds vilja att jag får bönesvar. Andra säger jag har gjort så mycket fel att Gud bryr sig nog inte om mig. Men Gud har inga favoriter. Vi är alla Guds favoriter. Var och en som kommer med ett öppet hjärta till Gud får bönesvar.

Hebr 4:15-16 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid (just när vi behöver den).

Hur skall vi veta att det vi ber om är Guds vilja? Jo Guds Ord är hans vilja. Därför är det så viktigt att bygga upp sig med Guds löftes-ord. Många gör det felet att de ber för snabbt utan att ha något löftesord att stå på. I våra böner är det bra att påminna Gud om vad hans ord säger. Ett ord som jag ofta stått på är

Hebr 13:5-6 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har, Gud själv har sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?

Alla bönesvar som vi tar emot från Gud tar vi först emot i tro innan det manifesteras i det synliga. Vi tar emot bönesvaret när vi ber.

Mark 11:24 Allt vad ni ber om och begär tro att det är er givet och det skall ske er så. Så medan vi väntar på bönesvaret har vi det i vår tro och vi gör som Abraham, vi prisar Gud att han har hört oss och bönesvaret är på väg. Ju längre det dröjer ju mer prisar vi Gud och gläder oss att vi har bönesvar

Förväntan

Ps 39:8 Ampl "Och nu Herre vad väntar jag på i förväntan? Mitt hopp och förväntan är i dig."

Ja nu har januari gått, men det mesta av året ligger framför. Det har kommit en ny förväntan i Sverige på att Gud skall komma starkt och att många skall få möta Gud. Över hela vårt land pågår bön för landet. Det har kommit många profetiska hälsningar att Gud är å färde. Pastor Ove Carlsson på Kanal 10 berättade att hans gode vän Ove Marcelind hade fått en hälsning via Rio de Janeiro i Brasilien, En pastor där i en församling hade em kvinna som var som Hanna i templet (vid Jesu födelse). Hon bad ständigt i kyrkan. Hon kunde endast portugisiska. Men en dag frambar hon ett budskap på ren engelska. Det lät antagligen som tungotal för henne. Men budskapet var: Det kommer en väckelse över landet Sverige. Den skall starta i söder men skall gå över hela landet.

Har vi ingen förväntan kommer det inte att bli någon förändring. Abraham hade en stark förväntan på Gud att han skulle få den utlovade löftessonen.Genom tro och tålamod fick han vad utlovat var. Förväntan och tro hör ihop. Förväntan säger Gud du har lovat! Charles Finney som var den största väckelseevangelisten sedan aposteln Paulus dagar fann sig själv be: Gud du har väl inte tänkt att det inte skall bli väckelse på den här platsen. Han bad djärva böner och fick stora resultat. För han hade en förväntan att Gud skulle komma.

Om du har fått en förväntan så håll fast vid den om den är i linje med Guds Ord. Gud vill göra stora ting i vår församling och stad. Men han vill också göra stora ting i ditt personliga liv. Missmodighet ger inga resultat. Lyft din blick från dig själv och se i tro på honom som förmår göra mer än du kan bedja eller tänka Ef 3:20. Ha inte din förväntan på människor för då blir du besviken. Utan ha din förväntan på Gud som aldrig sviker.

1 Mos 18:14 "Skulle då något vara så underbart att inte Herren skulle förmå det?" Vill du se det omöjliga ske? Ha då en förväntan på Gud. Om du kan se det för din inre syn kan du ha det.

Apg 28:19 "Så blev jag då konung Agrippa inte ohörsam mot den himmelska synen." Paulus kunde genom tro och förväntan få vad utlovat var.

- Pastor Håkan