Förvänta dig mirakler i år!

Jes 30 :18 Nu väntar Herren på att få visa er nåd, nu vill han uppenbara sin höghet genom att förbarma sig över er. Ty Herren är en rättvis Gud, lyckliga de som sätter sitt hopp till honom!

Är det inte underbart att Herren väntar på att få visa sin kärleksfulla nåd mot dig? Han vill göra mer i ditt liv än vad du någonsin har förväntat dig. Du kanske säger: Jag har väntat på så länge att Gud skall gripa in. Men sanningen är att han har väntat på dig. Han har väntat på att du skall ta emot allt det som han givit dig i Jesus Kristus.

Jag läste om en gammal dam 93 år gammal. Hennes barnbarn gick till ett möte, de var inte vana vid att höra sådan förkunnelse, så de frågade mormor om det kunde vara riktigt. Hon svarade: Det låter som gammaldags metodistförkunnelse för mig. Hon uppmanade dem att gå tillbaka. Någon dag senare frågade de mormor igen: Nu bad han för sjuka för han sa att Jesus helar idag. Kan det vara riktigt mormor?

Hon sa - Låt mig berätta för er:

För 40 år sedan hade vi en predikant på ett möte. Han inbjöd folk att gå fram till altaret och ta emot Jesus som deras Läkare. Så jag gick fram och tog emot honom som min Läkare. Har ni sett mig sjuk under dessa år? Nej sa de. Vi trodde att du hade en så stark fysik. Nej det hade jag inte innan dess, sa hon. Men nu vill jag tala om för er att jag kommer att gå hem till Herren utan sjukdom och plåga.

När hon var 94 år sa hon en morgon: Idag skall jag gå hem. De trodde att hon blivit senil. Men när hon hade läst Uppenbarelsebokens två sista kapitel högt för de andra sa hon: Jag sa ju att jag skulle gå hem idag, där är Jesus, hej då!

Hennes ande lämnade kroppen och hon gick hem till Gud. Bibeln uppenbarar att Jeus är vår Frälsare, men han är också vår Läkare. Han är vår Herde och Han är vår Försörjare. Han är vår Frid.

Han är vår Rättfärdighet. Han är dig Nära. Han är din Stridsman. Han är den som Helgar dig. Han är den Gud som är mer än Tillräcklig i livets alla situationer. Du kan i barnslig tro ta emot ett under, vad du än behöver. För Herren håller ingenting tillbaka.

Ef 1:3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud o Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse

Pastor Håkan

Guds välbehag till oss.

Luk 2:14
Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.

Änglarna proklamerade för herdarna på ängen Guds godhet och kärlek till oss människor. De första människorna i Edens lustgård upplevde fullständig frid och harmoni, innan syndafallet. När nu änglarna proklamerar Guds välbehag till människor, så betyder det att genom Jesu födelse här på jorden, är det början på fridsriket som skall komma på jorden, då Jesus skall regera som fridskonung i tusen år. Men redan nu i denna oroliga och onda värld får vi uppleva himmelsk frid för Kol 1:13 säger "Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike."

När Jesus föddes till jorden började en ny tid som heter nådens tid, frälsningens tid. Den har varat i två tusen år. Vi står inför avslutningen av nådens och frälsningens tid. Men innan fridens och fredens tid kommer skall Uppenbarelseboken gå i uppfyllelse. Synden måste få sin lön innan fridsriket kommer.

Men Guds godhet och nåd är sådan att han vill inte att några människor skall gå förlorade. Han vill som det står i 1 Tim 2:4 Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Vad skall då Gud göra för att människor skall ta emot frälsningens underbara gåva? Svaret får vi i Jak 5:7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. Den tiden är här, nu. Vi hör och ser Jens Garnfeldt varje vecka proklamera att väckelsen är här. Vi står inför de största skördetider som världen upplevt.

Vi läser i evangelierna hur många visste om att Jesus hade blivit född. Hanna och Simon och de vise männen var på rätt plats i rätt tid. För de sökte Gud. Jesus talar i liknelsen om de tio jungfruarna om att fem var visa och fem var ovisa. De visa hade olja i sina lampor. Hos de ovisa var oljan slut. Det är en bild på Den Helige Ande. Matt 25:1-13. Det är så viktigt att vi inte låter denna tidsålder uppta hela vårt liv. Gör som Simon och Hanna. de vandrade med Gud. Jesu födelse kom inte som en överaskning för dem. Låt oss också vara beredda!

Jag önskar dig en fin julhelg och ett gott nytt år!

Var redo—Jesus kommer!     

1 Kor 10:11 Allt det som hände dem är exempel, och det skrevs ned för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut inpå oss. Paulus skriver att det som hände folket i öknen är ett varnande exempel för oss. Om tidsåldrarnas slut var nära då, hur mycket närmare är det inte nu, snart två tusen år senare.

Varför fick Israels folk  leva i öknen i fyrtio år? P.g.a. otro. De trodde inte att Gud var mäktig att föra dem in i löfteslandet. Trots att Gud satte tecken i skyn, eldstoden på natten och molnstoden på dagen avföll de och lydde inte Gud. Därför dog alla i öknen som var över tjugo år gamla. Bara två åldringar överlevde, Kaleb och Josua. De höll fast och trodde på Gud trots alla omständigheter. De fick också leda den nya generationen in i löfteslandet. Hur är det då med oss i vår tid? Lever vi i väntan på det som Gud har lovat? Vad har Gud lovat? Han har lovat att ta hem sitt folk—de troende ut ur den här världen, innan den tid kommer som heter vedermödan.  

På 1950-talet talade man mycket om att Jesus skulle komma igen. Frågan är ser vi tecknen i skyn? 1 Krön 12:32 från Isaskars stam de som kunde tyda tidens tecken och insåg vad Israel borde göra. De förstod att Gud hade utvalt David som kung. Har vi några tecken i skyn? Ja Jesus sa att vi skulle se tecken i solen och månen. Dessa tecken följer Israel. Pastor John Hagee skriver om blodmånarna som följt Israel. Tetrad = 4

Under fem hundra år har det bara varit fyra tetrads (fyra blodmånar i rad) Första var 1493-94. 1492 blev judarna utdrivna ur Spanien. Nästa blodmånar var 1949-50. 1948 blev Israel egen stat. Nästa 1967–68. 1967  fick Israel tillbaka Jerusalem. Vid alla dessa tillfällen har det skett under påsken och lövhyddohögtiden. Men nu står vi inför nya blodmånar 2014—2015. En blodmåne uppstår när det är total månförmörkelse. Det kommer att ske något mycket betydelsefullt under de två år som följer. Kommer Jesus för att hämta sin församling? Vi vet inte. Kommer det att bli krig i Israel? Men en sak är säker det är tid att leva nära Herren.

Vi har hört vittnesbörd hur olika människor har upplevt hur Herren har talat:

"Jag kommer mycket snart. Var redo!!!"