Ett Gudsmöte förändrar allt!

Apg 26:19 Därför konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen.

Rickard Moore predikade på lördagseftermiddagen under konferensen att vi måste få möten med Gud. Han berättade själv att ingenting hände i hans tjänst. Därför blev han desperat efter att få uppleva Guds kraft i sitt liv. Saulus från Tarsus var på väg till Damaskus för att ta till fånga kristna och föra dem bundna till Jerusalem. Då strålade plötsligt över honom ett ljus från himlen klarare än solen och han föll till marken.

Att falla under Guds kraft är ingenting nytt. Paulus fick ett Gudsmöte som totalt förvandlade hans liv. Från att ha varit en förföljare blev han en efterföljare. Innan var han full av hot och mordlust, efter Gudsmötet blev han full av Guds kärlek och hade bara en längtan att få fullborda Guds plan med sitt liv. Nu under konferensen fick så många möta Gud. Ett Gudsmöte innebär att vi blir förvandlade på insidan. Vi får en längtan att ge oss helt hän till Gud.

När Jens Garnfeldt ropar ”fire” så är det för att Guds eld skall brinna i våra hjärtan. Vi kan inte ge något som vi inte har. Petrus sa: Silver och guld har jag inte men vad jag har ger jag dig, i Jesu Kristi nasaréns namn: stig upp och gå Apg 3:6. Petrus som förut hade varit full av fruktan och förnekat Jesus, var nu frimodig för han hade fått ett Guds-möte och blivit full av den Helige Ande.

Vi såg under konferensen att det finns en Gudshunger i vårt land. Därför åkte många så långt. Vi önskar att det som skedde under konferensen skall få fortsätta. Men det betyder att du och jag måste ha en längtan efter att få se Gud verka. Bön betyder så mycket när det gäller Gudsmöten. De 120 var samlade i Övre Salen i bön innan pingstdagen. När den kom blev de alla uppfyllda av den Helige Ande och talade i andra tungor och gick ut. Gudsmöten innebär att vi får en längtan att vinna andra för himlen. Drivkraften är att vad vi har fått uppleva vill vi ge till andra. Det var därför Jesus sa lämna inte Jerusalem förrän ni har fått motta vad Fadern vill sända till er nämligen den Helige Ande. Vi vill se ett förvandlat Linköping det kommer när vi får uppleva Gudsmöte.Bli fylld av den Helige Ande!!!

Pastor Håkan

Välj Livet!

5 Mos 30:19-20 Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva, genom att du älskar Herren, din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Ty detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.

Detta är Mose avskedstal till Israel, han talar om att de bestämmer hur deras framtid skall bli. En del människor säger och det låter fromt: Jag har lagt allt i Guds händer. Många säger: Gud kan göra allting! Ja han är allsmäktig. Men en sak har han begränsat sig till, han har givit människan en fri vilja. Om han kunde tvinga alla människor att bli frälsta skulle han göra det nu och vi skulle alla vara i tusenårsriket. Men vi männi-skor har fått möjligheten att välja, för Gud skapade inga robotar. Vi kan välja att leva våra egna liv eller att gå med Gud. Det finns en lag om sådd och skörd.

Gal 6:7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Bibeln säger att Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen 1 Tim 2:4. Men vi vet att många män-niskor går evigt förlorade. Vem sände dem till evig förtappelse? De själva. För de valde att gå sin egen väg. De valde inte livet i Jesus Kristus. En del tror att det är bestämt hur många år vi skall leva. Men Paulus säger i Fil 1:23 Jag dras åt båda hållen. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre. 24 Men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Hur vi lever våra liv kan antingen förlänga eller förkorta livet. Hur förlänger vi våra liv? Vi väljer att gå med Gud. Vi väljer att följa Guds ord, att tillämpa det i våra liv. Vi ser hur Israels barn valde efter Mose och Josua. De valde att följa främmande gudar och det blev dem till förbannelse. Det kostar inte att följa Gud. det lönar sig i långa loppet.1 Tim 4:8 Ty kroppsövning, är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Så välj livet med Gud!!!

 

Guds Ord håller!

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

När Jesus gick här på jorden uppfyllde han det som var skrivet om honom. Men inte bara det. När han mötte djävulens frestelser använde han Guds ord som ett vapen. Han citerade ordet mot djävulen och han backade undan när Jesus sa : Det står skrivet. När han gick till korset gjorde han det i tro på ordet. Ps 86:13 Ty din nåd är stor över mig, du räddar min själ ur dödsrikets djup.

Jesus bevisade att Guds löften håller att stå på. Men han också genom sitt blod så att säga stämp-lade varje löfte med ja och amen. Det betyder att varje människa som tar Guds löften på allvar utan att ge upp, kommer att få se dem manifesterade i sitt liv. Ty Gud har inandat sitt liv i ordet Hebr 4:12 Ty Guds ord är levande pch verk-samt. Det är skarpare än ett tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats  uppsåt och tankar. Jesus sa "det står skrivet" till djävulen.

Ordet är också ett vapen i vår mun. Ef 6:17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Det finns bara ett anfallsvapen i vapenrustningen: Andens svärd som är Guds ord. Ordet är svärdet. Men det blir inte ett svärd förrän du talar ut ordet genom din mun. Troshjälten Smith Wigglesworth sa: Jag påverkas inte av vad jag ser, jag påverkas inte av vad jag hör. Jag påverkas endast av vad jag tror. Han sa vidare: Smith Wigglesworth frågar aldrig Smith Wigglesworth hur han mår. Smith Wigglesworth (den invärtes människan ) säger till den utvärtes människan att den mår bra. M.a.o. han talade i tro till sin yttre människa och sa vad ordet sa om den. Så vandrade han också i hälsa och liv hela sitt liv.

Om det var möjligt för troshjältarna så är det möjligt för oss. Men då måste ordet bli fundamentet i våra liv. Det finns så många vittnesbörd om människor som varit dödssjuka. Men som har tagit Guds ord till sitt hjärta, hållit fast vid det och inte gett upp. Dessa människor har stått upp från sjukbädden totalt helade och levt sina liv till hög ålder.

Guds Ord håller att stå på!!!