Ge inte fruktan någon plats!  

2 Tim 1:7 För Gud har inte givit oss en fruktans ande utan en  kraftens och kärlekens (ande) och ett sunt sinne (AKJV). Någon har sagt: fruktan, oro är vägen som leder från någonstans till ingenstans. Fruktan är motsatsen till tro.

Paulus förklarar för Timoteus att fruktan är en andemakt. Hos Gud finns ingen fruktan. Fruktan tror alltid det värsta. När Jesus gick på vattnet Matt 14:26 mot båten skrek lärjungarna av rädsla. Det är en vålnad (spöke) ropade de. Men Jesus sa. Det är jag var inte rädda! T.o.m. när de stod inför männiaskor som dött sa Jesus: Frukta inte, tro endast. Fruktan vill att du skall se på omständig-heterna som Israels folk när de stod framför Röda Havet och Faraos armé var bakom dem 2 Mos 14:13. Budet från Mose: Var inte rädda. Djävulen har tre andemakter som arbetar emot dig: Fruktan, tvivel och otro. Fruktan kommer emot ditt sinne och dina tankar. När du sedan talar ut din oro och fruktan blir det ännu värre för dig. Jesus sa i Joh 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv och liv i överflöd. Vi har alla varit attackerade av fruktan. Men Gud har inte lämnat oss hjälplösa. Vi har fått del av Guds mäktiga vapenarsenal. Vet du vad fienden hatar mest? Det är när du i stället för att tala ut fruktan som kommer emot dig, börjar tala Guds

löftesord rakt in i situationen. När du sedan börjar tala direkt till fruktan måste den fly. Fienden vill att vi skall vandra i det synliga, efter våra fem sinnen. Men Gud vill att vi skall ha hans ord i våra hjärtan. 2 Kor 4:18 Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt (underkastad förändring) men det osynliga  är evigt. Hur illa än det synliga ser ut varar det bara en tid. Men Guds Ord är evigt! Så vet om att vad än fienden kommer emot dig med så har Jesus övervunnit det. Fienden hatar också när du börjar prisa Gud för den seger som han har vunnit. Kom ihåg att du är inte under omständigheterna. Du är över, för Jesus i dig är över. 1 Joh 4:4 Ni, kära barn är från  Gud och har besegrat dem, ty Han som är i er är större än den som är i världen.

Låt ditt ljus skina

1 Joh 1:7 men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, så har vi gemen-skap med varandra , och Jesu hans Sons blod renar oss från all synd.  Dec-ember är den mörkaste tiden under året, för oss nordbor. Därför tänder vi upp ljus i våra hus. Men det viktigaste är att vi har Jesu ljus på insidan. Mörkrets rike försöker öka sitt inflytande i vårt samhälle. New Age filosofin som är dold

hinduism kommer in i vården, skolor m.m. Joh 1:4-5 I Honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret , och mörkret har inte övervunnit det. Vad är kännetecknande för mörker? Det döljer detaljer. Man ser inte hur saker och ting ser ut i verkligheten. Ljuset tvärtom lyser upp och gör så att man verkligen ser hur det är. När du var liten kanske du var mörk-rädd. Man hör aldrig att någon är ljusrädd. Det kvittar hur starkt mörkret är så måste det ge vika för ljuset. När vi vandrar i Jesu ljus har vi seger och vi har också gemenskap med varandra. Mörkret försöker alltid dölja saker och ting. Men när man har saker i sitt liv och tar fram dem i ljuset blir man fri. TJ Bob-bert berättade hur män som var fast i olika sexuella synder blev fria när de bekände dem som synd. Då kom ljuset in i deras liv. Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går  upp över dig. 2. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. Vi har fått makt och auktoritet över mörkrets välde. Vi är kallade att sätta människor fria. I denna sena tid längtar vi efter att Herrens ljus och härlighet skall bli allt starkare. De vise männen från Östern fick se stjärnan lysa i öster. De följde den och fick se Jesus. Vi är kallade att följa det ljus som Jesus har tänt på insidan av våra liv. När männi-skor ser ljuset i oss vill de ha det också. Så låt oss lysa i vår stad. Vara ett ljus

på våra arbetsplatser och skolor. Jag ber att du skall få en fin julhelg och att du också skall få fin gemenskap med din familj. Så tror vi att 2013 skall bli ett starkt år då Jesu uppståndelsekraft får manifesteras allt starkare ibland oss. 

Jag tillönskar dig:

En Riktig God Jul och Ett Gott Nytt År

Förväntan

Apg 3:5 Den lame mannen såg ivrigt på dem och (för) väntade sig en gåva.

Den lame mannen vid Sköna Porten förväntade sig att få en penninggåva, när Petrus och Johannes hade sagt: Se på oss. Men hans förväntan måste ha avtagit när Petrus sa: Silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. Det bästa mannen kunde tänka sig att få var några silvermynt. Han hade aldrig förväntat sig att kunna gå. Han hade ju varit lam sedan han föddes. Att gå var bortom allt han förväntade sig. Men när Petrus sa: I Jesu Kristi nasaréns namn: stig upp och gå och tog honom vid handen strömmade kraft in i hans ben och han hoppade och började gå. Om vi har förväntan på människor blir vi oftast besvikna. Men om vi har en förväntan på Gud blir vi inte besvikna.

Jag hörde om en predikant som sa till några människor att skriva ned sina största förväntningar och lägga dem i ett förseglat brev och inte öppna det på ett år. När året hade gått öppnade de sina brev och predikanten frågade hur det hade gått. Hade deras förväntningar blivit uppfyllda? Ja de flesta hade fått se hur flera av önskningarna hade blivit uppfyllda. En man räckte inte upp sin hand så han frågade honom: Fick du dina förväntningar uppfyllda? Nej sa han. Vad skrev du? Mina förväntningar är att jag får leva samma eländig liv som jag levt hittills. Ja men då fick du ju det sa predikanten till mannen, som såg så bedrövad ut. Vad förväntar du dig från Gud? Ef 3:20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Skriv ned vad du önskar från Gud och tacka honom varje dag, förr eller senare blir det en verklighet för dig. William Carey sa: Förvänta dig stora ting från Gud. Gör stora ting för Gud. Den som inte förväntar sig något får inget. Ps 62:6 Min själ, vänta endast du på Gud , för min förväntan är från honom. KJ.

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Tala och tänk i linje med dina förväntningar. När människor frågar så säg: Förändring är på väg. Gud har hört mina böner. Min förväntningar håller på att uppfyllas!