Guds löften bär oss

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja.

Därfär får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss. Alla Guds löften har blivit stämplade ok genom Jesu blod. Det betyder att om du och jag gör anspråk på Guds löften kan de ej gå om intet. Det säkraste vi har i livet är Guds löften. Fienden vill få oss missmodiga och låta omständigheterna skrika att det går inte, att det är omöjligt. Men om vi inte ger upp Guds löften kommer de att uppfyllas.

Låt mig ge dig en illustration. På 1930-talet hade man de stora luftskeppen. I USA hade man ett luftskepp som hette US Akron det var 239 m långt. En dag skulle man angöra det till en stålmast. 200 soldater var utkommenderade att hålla skeppet genom rep som var fastsatta vid skeppet. När de var nästan framme att kunna fästa skeppet kom plötsligt en vindby och skeppet lyftes rakt upp. De flesta soldaterna hade sinnesnärvaro att släppa repen. Men flera höll fast vid repen och följde med upp i luften. En efter en föll de till marken medan åskadare skrek av rädsla. För de föll mot en säker död.

Slutligen var det bara en soldat kvar. Ingen kunde fatta att han orkade hålla fast vid sitt rep. Till sist fick man ned skeppet och kumde sätta fast det. En ambulans körde fram för att ta soldaten till sjukhus. Men han sa jag mår bra. Ja, men hur orkade du hålla dig fast i två timmar? Jo, när jag såg att jag var för högt upp för att hoppa, såg jag att repet hängde ned under mig. Så jag höll mig med en hand och med den andra handen tog jag repet ock knöt det runt mina höfter. Medan folk skrek på marken njöt han av utsikten för repet bar honom.

Rom 11:18 Men ni måste vara på er vakt, så att ni inte börjar skryta med att ni placerats där i stället för de grenar som bröts av. Kom ihåg att ni bara är inympade grenar, och att det inte är ni som bär upp roten utan roten bär upp er. LB.

Vi kan göra som Abraham han höll Gud trovärdig som gett löftena. Gud vill att vi skall komma in i vila när vi förtröstar på hans löften. Guds löften håller i alla situationer om vi inte ger upp. Vi får göra som Abraham han prisade Gud trots att det dröjde innan löftet manifesterades. Gud håller ingenting tillbaka. Han längtar efter att vi tar hans löften på allvar.

Gud Välsigne Dig!

Pastor Håkan

 Världshistoriens största händelse!

Luk 2:9 11 Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade; Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. När Jesus föddes hit till jorden hade han lämnat himlen med all dess härlighet.
De första som fick veta det var enkla herdar på ängen. Han föddes som det enklaste lilla barn. Lika totalt hjälplösa som vi alla var. Han kom till en fallen värld behärskad av mörkret. Hans ankomst skulle förändra världen. Gamle Bileam i
4 Mos 24:17 sa: Jag ser honom, men inte nu, jag skådar honom, men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob, en spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ner alla söner till Set. När Jesus föddes i Betlehem så var det lika stort som när Adam skapades, för Bibeln kallar Jesus för den andre Adam 1 Kor 15:45.Den siste Adam blev en livgivande ande. För den förste Adam dog andligen. D.V.S. gemenskapen med Gud blev bruten genom syndafallet. Jesus kom för att ge varje människa som tog emot honom
Guds slag av liv
zoe= evigt liv. Skulden till att Adam o Eva föll var ju den gamle ormen = satan. Därför hade Jesus uppdrag: Dels att frälsa och uppsöka det som var förlorat. Men också för att ta itu ned den gamle ormen. 1Joh 3:8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begyn-nelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Jesus föddes vid en bestämd tid. Han fullbordade Guds frälsnings-plan. Gal 4:4-6 Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar Abba Fader. Jesus kom för att vi skulle få uppleva barnaskapets frihet. Att jag må veta att Livets Andes lag har gjort mig fri från syndens och dödens lag Rom 8:2. Du är mer än en segrare i Jesus Kristus.
 
Jag önskar dig en fridfull Jul och Ett Gott Nytt År! 

Skörden kommer!

Jak 5:7-8 Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar  på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

Skörden och Herrens ankomst hör ihop. Augusti är skördemånaden. En bondes slit under ett helt år kuliminerar under skördemånaden. Då får han sin lön efter allt slit. Men för att skörden skall mogna behövs det regn i rätt tid och värme. Om inte skörden bärgas när den är mogen spolieras den. Jakob skriver inte om en skörd av vete, råg eller havre. Han skriver om jordens dyrbara skörd - människor. Himlen väntar på en stor skörd av människor. Herren Jesus kan inte komma förrän skörden har kommit in. Jakob skriver att Herrens ankomst är nära. Den har varit nära i snart två tusen år. Hur ska skörden komma in? I det naturliga behövs det skördearbetare.

Jesus sa: Matt 9:38 Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. En skördearbetare kan inte skörda om inte skörden är mogen. Jakob skriver att skörden måste få höstregn och vårregn.
Sak 10:1 Bed Herren om regn i vårregnets tid. Herren gör åskmolnen, skurar av regn ger han människorna, gröda på marken åt var och en. 

Regn här symboliserar den Helige Ande. Anden föll på pingstdagen för snart två tusen år sedan. För drygt hundra år sedan kom andeutgjutelsen på Azusa street som berörde hela världen. Men i dessa dagar skall Herren utgjuta av sin Ande över allt kött.

Joel 2:25 Och det skall ske härefter  att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. På den första pingstdagen var lärjungarna samlade i bön för att Anden skulle komma. I våra dagar måste vi också bedja om att vi själva åter blir uppfyllda av Anden. För att vi som skördearbetare skall kunna vara med om att bärga in skörden behöver vi få ett nytt möte med Gud. Väckelse börjar i församlingen. Därefter i världen. Vi har proklamerat att 2015 är den Helige Andes år. Det är profeterat om att Gud ska komma i manifestationer, besökelser och demonstrationer av den Helige Ande.

Gud Välsigne Dig!

Pastor Håkan