Sanna tillbedjare

Joh 4:23-24 Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är (en) ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.

Det finns något nedlagt i varje människa och det är en längtan att tillbe. I varje folkslag över hela jorden tillber man något. I den sekulariserade västvärlden

kallar man det inte tillbedjan. Men det som upptar ens sinne hela tiden, det som man ägnar hela sin fritid åt är en form av tillbedjan. Israels profeter fick hela tiden gå till rätta med folket för de tillbad avgudar. Vad är en avgud? Det är något som man ägnar det mesta av sin tid åt. Man läser Bibeln och ber om man har tid. Matt 6:33 Nej sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Sök först Guds rike och hans sätt att göra allting på,

Annan översättning! Smith Wigglesworth sa: Jag ber inte mer än trettio minuter, men det går inte mer än trettio minuter förrän jag ber igen.

Bön är kommunikation med Gud. När vi ber är det för det mesta om våra behov. Men vi är kallade att i första hand att tillbe Gud. Tillbedjan är att rikta hela sin varelse mot Gud, att glömma sig själv. Vi kan tillbe med förståndet och vi kan tillbe med anden. Så många människor är upptagna av alla sina bekymmer. Man kan ha bekymmer med barnen, ekonomin, man kanske har fått ett besked från doktorn. Men Gud har lovat om att om vi först söker honom och hans rike skall allt detta andra i livet tillfalla oss. Att tillbe Gud och glömma sig själv är bra för hela vår varelse. Inte minst för den stressade nutidsmänniskan.

Jesus sa: Matt 6:6 När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. När du tillber blir du uppbyggd till din invärtes människa. Men bönen är inte bara envägskommunikation. Det är också en tid att vara tyst och lyssna. Om två människor talar med varandra måste man ju lyssna på varandra. Gud vill meddela sina gudomliga lösningar till oss. Han vill visa oss sitt sätt att göra allting på.

Gud har förunderliga lösningar för dig om du söker Honom.