Bön förändrar förhållanden!

2 Krön 7:14 Men mitt folk , som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från  sina onda vägar , då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Vi lever i en oviss och osäker tid. Det finns en oro för framtiden hos det svenska folket. Den ryska björnen har börjat att röra sig. En sak är säker vi lever i de yttersta dagarna. Djävulen går omkring som ett rytande lejon. Han vet att hans tid är kort. Det har blivit en stark betoning på bön i vårt land. Det är vi kristna som är beskyddet för vårt land. Men vi måste be som aldrig förr. Vi måste finna ut att vi har blivit givna auktoritet i Jesu namn. När vi ber och begär gör vi det från vår position i himlen. Ef 2:6 Ja han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Jesus Kristus.

Vårt land behöver få möta Jesus. Därför är bön det enda som kan förändra landet. När vi ber blir vi förvandlade. När Abraham gick in i förbön för Sodom och Gomorra lyssnade Gud till varje begäran han hade. Abraham gick från femtio till tio rättfärdiga. Gud sa: Jag skall inte förstöra städerna om jag finner tio rättfärdiga. Men det fanns bara en rättfärdig familj i Sodom. Lots familj och den blev räddad.

Bibeln säger i Rom 6:23 Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.  Vårt land har uppfyllt syndens mått. Om inte vi omvänder oss så förr eller senare kommer en dom. Men bedjare har i alla tider förändrat förhållanden. Bön förändrar nationer. Under 1550 talet var Mary Stuart drottning i Scottland. Hon var katolik. Men den protestantiska väckelsen bröt fram. Gud använde en man, John Knox. Han stod emot drottningens beslut. Hon sa vid ett tillfälle: Jag fruktar John Knox böner mer än alla Europas samlade armeer. Låt oss be att Guds Ande börjar verka i Linköping. Låt oss be för sommarkampanjen med Birger Skoglund & Tord Renkel att det får bli ett genombrott. Därför var med och be i bönemötena och glöm inte din privata bön . För Gud vill komma starkt i dessa dagar. Gud vill resa upp sin härliga församling i de sista dagarna.

Bed och ni skall få!

Gud Välsigne Dig!                                                    Pastor Håkan

Beklädda med kraft från höjden!

Luk 24:49 Och se jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden , tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. När en person skall resa och vara borta länge vill man ta var på deras sista ord. Jesu sista ord var: Lämna inte Jerusalem förrän ni blir beklädda med kraften från himlen Lärjungarna skulle nu fortsätta Jesu verk. Men de kunde inte göra det i egen kraft. Han hade sagt till dem i Joh 14:12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa, ty jag går till Fadern. Det gick tio dagar mellan Jesu himmelsfärd och pingst-dagen. Lärjungarna fick se den första kraftdemonstrationen när Jesus lyftes upp. Änglarna sa Apg 1:17b Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Först kommer Jesus för att vi också skall få vara med om att ryckas upp Jesus till mötes i skyn. Därefter ska vi få vara med honom i himlen i sju år

Därefter skall vi få följa med Jesus när han kommer åter till jorden efter den sjuåriga vedermödan. Då ska Jesus regera fridsriket i 1000 år och vi ska vara med honom. Tio dagar efter Jesu uppryckelse kom pingsten—kraften. Apg 1:8

Men när den Helige Ande kommer över skall ni få kraft, förmåga och effektivi-tet och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vi lever i den yttersta tiden, i församlingens avslut-ningsskede. Den första församlingen började i kraft. Ändetidens församling ska vara iklädd en dräkt utan fläck eller skrynka. Det betyder att vi än en gång måste få uppleva den Helige Andes vidrörande. Lärjungarna var samlade i bön

från himmelsfärden till pingsten. Bibeln talar om höstregnet och vårregnet. Sak 

10:1 Bed Herren om regn i vårregnets tid. Herren gör åskmolnen, skurar av regn ger han människorna, gröda på marken åt var och en. Jag längtar efter att den Helige Ande ska komma starkt över oss i dessa dagar. Men Han kom-mer inte om vi inte har en längtan om att få se en förändring. Därför är det så viktigt att vi söker Gud i bönen för att hans goda vilja ska ske.

Guds löften håller

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja

Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss. Att ta Guds löften på allvar, är att låta dem bli en del av ens liv. För Guds löften bär oss genom livet.

För att illustrera hur Guds löften bär oss hände följande med luftskeppet USS Akron i San Diego år 1932. Två hundra sjömän försökte fästa det stora luftskeppet vid en stålmast. Plötsligt kom en vind och lyfte skeppet upp i luften. Många av sjömännen släppte inte sina rep utan följde med upp i luften. De höll fast med sina händer, men de orkade inte så länge utan den ene efter den andre föll till marken. Flera dog. Till slut var det bara en man som höll fast vid sitt rep. Alla väntade på att han skulle störta till marken. Många grät för de visste ju att den unge mannen inte kunde orka att hålla sig fast. Men till allas förvåning ramlade han inte. Efter en timma 45 minuter lyckades de få fast luftskeppet vid masten. När den unge mannen kom ned ville de ta honom till en ambulans. Men han sa jag mår bra. Men hur orkade du att hålla dig fast så länge?

Jo när jag såg att jag var för högt upp för att hoppa, såg jag att repet hängde ned två meter under mig. Så med en hand höll jag  mig fast och med den andra handen tog jag repet och knöt en knut runt mina höfter. Repet höll mig och jag har njutit av utsikten.

Många kristna försöker hålla fast, och hålla ut, men faller istället. Men allt vi behöver göra är binda Guds löften runt omkring oss och låta löftena bära oss, medan vi gör som sjömannen som njöt av utsikten.

Lewi Petrus sjöng: ”Löftena kunna ej svika, nej de står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har”. Många har under åren bokstavligt tagit sin Bibel och lagt den på golvet och sagt när de står inför det som verkar omöjligt. Jag ställer mig på Guds löftesord för han har lovat att aldrig lämna mig eller överge mig. När vi gör det har Gud stigit in på scenen och gjort det omöjliga möjligt.

Ef 3:20 Men honom som förmår göra mer — ja långt mer än allt vad vi kan bedja eller tänka. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus i evigheternas evigheter amen!