Övernaturligt liv i tuffa tider!            

Kol 1:13 Fadern har befriat oss och dragit oss till sig själv ut ur mörkrets kontroll och rådande och har fört oss över in i sin älskade Sons rike. Ampl.

Världen upplever tider av oro och kaos på vissa platser. Det är de tider som Jesus talade om innan han kommer. Bibeln kallar det för födslovåndor. I den här världen finns två riken, Guds (ljusets) rike och djävulens (mörkrets) rike. När vi blev frälsta blev vi medborgare i himlen.

Fil 3:20 men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

När Jesus gick här på jorden demonstrerade han Guds rikes övernaturliga kraft. Vi är kallade att leva i samma kraft. Jag har talat om 2015 som den Helige Andes år. Men det betyder också att konfrontationen med mörkrets krafter blir större. Men Jesus har övervunnit all mörkrets härsmakt. Vi är kallade att ha Gud som vår källa. Gud vill bevisa sin övernaturliga kraft för oss när vi handlar på hans ord. Petrus fick uppleva det vid sin kallelse. De hade fiskat hela natten utan att få någonting. Det verkar som det hade varit dåliga tider för Petrus i fiskebranchen. De levde på fisket och måste försörja sina familjer. När Petrus hade lånat Petrus båt sa han

Luk 5:4 Far ut på djupt vatten och lägg ut era nät till fångst. Mästare vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten.

Petrus fick ett ord från Jesus som skulle förvandla hela hans situation. Petrus var expert på fiske, han hade arbetat med det i hela sitt liv. Han visste att man fiskar inte på dagen för då ser fisken näten. Det var fel plats på fel tid. Men Petrus handlade på Jesu ord och fick en sådan stor fångst att båtarna höll på att sjunka. När Petrus såg Guds rikes kraft föll han ned för Jesus och bekände sin ovärdighet. Om det är brist och kaos i världen är det överflöd och frid i Guds rike. Guds rike är trons rike. Hab 2:4b Men den rättfärdige skall leva genom sin tro.

Så vi lever i världen, men vi lever inte av världen. Gud tog hand om sitt folk när de vandrade i öknen i fyrtio år. Han har lovat att ta hand om dig och mig när vi förtröstar på honom. Ett ord från Herren kan förvandla hela din livssituation.

Den Helige Andes år  

Apg 2.17-18 Och det skall ske i de sista dagarna , säger Gud. Jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar. Ja över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Petrus citerar profeten Joel på pingsdagen. Pingstdagen var en dag. Men Petrus säger att i de dagarna skall jag utgjuta av min Ande. Det som Petrus talar om är de sista dagarna. Pingstdagen var underbar men den berörde bara Jerusalem. När Paulus kom till Efesus 20 år efter pingstdagen frågade han dem i Apg 19:2 Tog ni emot den Helige Ande när ni kom till tro? Nej vi har inte ens hört att den Helige Ande har blivit utgjuten. Men Gud har lovat att utgjuta sin Helige Ande över allt kött. Det betyder hela världen. Naturligtvis inte över dem som inte vill tro. Men över dem som längtar och tar emot frälsningen.

Hur ska det gå till? Ja Gud säger att han ska utgjuta sin Ande över sina tjänare och tjänarinnor. Precis som det skedde på pingstdagen måste vi bli uppfyllda för att kunna ge det vidare. Hur bröt väckelsen fram i Jerusalem? Genom att de troende gjorde tecken och under. Tänk att t.o.m. Petrus skugga helade de sjuka . Jerry Savelle fick genom den Helige Ande att år 2015 kommer att bli känt som året, av besökelser, manifestationer och demonstrationer av den Helige Ande. Jag har talat om de tecken som kommer att ske i himlen av blodmånar och solförmörkelser under 2015. Det går i linje med vad Petrus predikade Apg 2:19-21 Jag skall låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod och eld och rök. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Så låt oss ta tid med Gud detta nya år. Låt dig uppfyllas och ledas av den Helige Ande.

Ef 5:14 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden. Det finns ett andedop men många andeuppfyllelser. Vi dricker vatten varje dag, låt oss dricka av den Helige Ande, varje dag, så att du är uppfylld av Gud.

- Pastor Håkan

Jesus kommer snart!

Luk 21:25 Sedan ska märkliga fenomen visa sig på solen, månen och stjärnorna.

Det är förvarningar om kommande olyckor. På jorden ska folken gripas av ångest och en förfärlig rastlöshet inför  katastroferna och de våldsamma flodvågorna. LB. Alltsedan lärjungarnas tid har troende talat om Jesu återkomst. Men under de snart två tusen åren sedan Jesus gick här på jorden har inte de profetiska utsagorna om Israel och Jerusalem gått i uppfyllelse. Inte förrän i vår tid har Israel blivit en egen nation. (1948). Bara 19 år senare fick de tillbaka Jerusalem (1967). Så profetiorna har fullbordats i vår tid. Det är som att Gud uppenbarar mer och mer om Jesu snara tillkommelse.

I Israel levde en berömd judisk rabbin, hans namn var Yitzak Kaduri. Han dog vid108 års ålder 28 jan. 2006. Innan han dog uppenbarade sig Jesus för honom. Han som var jude skrev ned Messias namn på en bit papper och sa: Ni får inte meddela detta namn förrän efter min död. 2007 avslöjades namnet som han skrivit på lappen. Messias namn är Jesus. Många rabbiner försökte att förklara bort det.

Hans son berättade att det enda pappan talade om sista året han levde var att Messias kommer snart. Han meddelade också att Ariel Sharon som låg i koma då. Efter han död skulle det inte dröja länge innan Messias kommer. Ariel Sharon dog 11 jan 2014. Rabbi Judah ben Samuel (1140-1217) profeterade att det nionde jubileet från 1917-1967 (50 år) skulle Jerusalem vara ingen mans land. Israel fick tillbaka Jerusalem under sexdagarskriget juni 1967. Sedan sa han att Israel skulle kontrollera Jerusalem under det tionde jubileet 1967 -2017. Sedan skulle den messianska ändetiden börja. Vi kan inte säga tid eller stund när Jesus skall komma. Men lika väl som vi kan säga vilka årstider det är, likaväl kan vi förstå tidens tecken. Jesus sa att vi skulle se på fikonträdet som är Israel.

Luk 21:29-30 Han gav dem också en liknelse: Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni att sommaren redan är nära. 31. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.

Bibeln uppmanar oss att vara vakande och bedjande i denna tid.