Skriv ut

Vanliga frågor (FAQ)

Denna sida innehåller många av de frågor som människor vanligtvis ställer till oss vid studiebesök och via brev eller e-post.

Hur går en gudstjänst till?
Våra gudstjänster innehåller mycket musik och sång. Efter att vi har sjungit lovsånger en stund brukar det vara pålysningar (någon talar om vad som händer i kyrkan under kommande vecka) och kollekt. Vi ber även för böneämnen som olika människor skickat in till oss på olika sätt. Vid den här punkten märks kanske skillnaden mellan oss och en del andra samfund mest, för vi ber högt tillsammans. Sedan predikar någon av församlingens pastorer eller någon gästpredikant. Efter predikan ges ofta tillfälle till förbön eller överlåtelse, beroende på vad predikan handlat om.

Serveringen är öppen efter gudstjänsten och många stannar kvar och fikar med sina vänner innan man lämnar kyrkan.

Varför klappar ni i händerna?
Det är ju ungefär som ute i vanliga livet. När något bra eller roligt händer så känns det naturligt att visa hur glad man blir genom att applådera. Samma gäller här, när vi ser och hör om allt härligt Jesus gör känns det helt naturligt att klappa i händerna.

Hur blir man medlem?
Först och främst är medlemsskapet baserat på den kristna tron, att man är personligt kristen. Dopet i vatten är också viktigt, men man blir inte automatiskt medlem om man döps här. Man ansöker om att bli medlem genom att fylla i en ansökningshandling. Därefter går man på ett bibelstudium för att ta del av grundläggande undervisning om församlingen. Dessutom delger vi för den blivande medlemmen vår församlings vision och målsättning. Det är ju viktigt att medlemmen känner sig hemma och känner igen sig och vet vilken församling han/hon går med i. Slutligen får man ett personligt samtal med någon av församlingens pastorer. Därefter välkomnas man som medlem.

Om man vill gå ur församlingen hör man av sig till församlingsexpeditionen och talar om det.

Har ni med Församlingen Livets Ord att göra?
Inte formellt, vi är en samfundsoberoende församling. Däremot hör vi definitivt till trosrörelsen vars största svenska representant är Livets Ord. Vi är glada och tacksamma för den stora insats som Församlingen Livets Ord gör i Sverige och utomlands och flera av våra medlemmar har gått ett eller två år på deras bibelskola i Uppsala.

Vi understödjer aktivt flera grenar av Livets Ords arbete, t.ex Christer Linebäck som åker runt på heltid i Sveriges skolor och undervisar om klassisk kristendom.

Hur värvar ni nya medlemmar?
Vi värvar inte medlemmar. Som vilken annan frikyrka som helst ansöker man själv att bli skriven medlem i församlingen (se ovan). Däremot berättar vi gärna om Jesus för andra människor som inte känner honom. För en församlingsmedlem är det naturligt att man bjuder med en vän, släkting, skol- eller arbetskamrat på ett besök till sin kyrka. Om den personen sedan möter Jesus och bjuder in honom att komma in i hjärtat kan det vara ett naturligt steg att också fortsätta att gå i den församling där man mötte honom. Om han/hon hellre vill gå till någon annan kyrka där han/hon känner sig hemma går det också bra. Det beslutet måste ju varje person fatta själv. Huvudsaken är att personen har en levande relation med Jesus.

Vad kostar det att vara medlem?
Det kostar inget att vara med i församlingen. Bibeln talar mycket om givande och det är genom gåvor och kollekter de flesta kristna församlingar drivs. Men, det är alltså ett frivilligt givande det handlar om.

Varför blir människor medlemmar i Victory?
En del kommer från andra frikyrkor eller Svenska Kyrkan, andra kom till oss direkt efter sin frälsning. Många upplever att det finns en frihet hos oss att uttrycka den kristna tron så som den beskrivs i Bibeln.

Vilka blir medlemmar i Victory?
Jesus kom till jorden för att ge alla människor möjlighet att bli frälsta. Detta avspeglar sig i församlingen för där finns alla typer av människor. Svenskar och invandrare, unga och gamla, arbetslösa och direktörer.

Hur sprider ni ert budskap?
Det som är vårt mål är att sprida evangeliet, det vill säga, att berätta för så många som möjligt vad Jesus gjort för alla människor. Vi vill att alla ska få möjlighet att höra hur mycket Gud älskar dem och att han vill ha gemenskap med varje människa. Vi stödjer därför många missionsuppdrag,  t.ex ungdomsteam, distribution av media, missionärer och hjälparbetare.

Har ni speciella skrifter?
Vi har inga speciella texter förutom Bibeln. Vi tror att Bibeln är Guds ord.

Har ni särskilda regler för era medlemmar?
Då det gäller regler förväntas det av varje kristen att man följer Bibelns etik och moral. Detta är inte specifikt för vår församling.

Vad är det för skillnad mellan Victory Bibelcenter och andra frikyrkor?
Victory Bibelcenter är tillsammans med övriga frikyrkor och Svenska Kyrkan en del av den protestantiska kyrkan. Under åren som gått sedan Luthers reformation har det uppstått rörelser som betonat olika bibliska sanningar starkare i olika tider. Till exempel betonade baptisterna dopet, pingströrelsen andedopet, metodisterna helgelsen. Men det är inte olika tro eller grunder utan det handlar mer om olika stark betoning på vissa saker under vissa tider.

Vad är det för skillnad mellan Victory och Svenska Kyrkan?
Historiskt sett tillhör vi som alla frikyrkor den protestantiska inriktningen och inte den katolska.

Vi tror som Luther:

När det gäller perifera saker som gudstjänstfirandet, liturgin och dopsynen så skiljer vi oss inte mer än andra frikyrkor från Svenska Kyrkan. Och som alla andra kristna samfund i Sverige bekänner vi oss till Bibeln och den apostoliska trosbekännelsen.

Har ni speciella traditioner?
Vi firar pingst, påsk och jul precis som alla andra. Som kristen är det nog så att man tänker mer på vad helgerna egentligen innebär. Det är inte bara för god mat och gemenskap vi firar jul utan det är för att Jesus föddes. Men, vi har inga speciella traditioner eller ceremonier.

Har ni särskilda tider för böner?
Kristna människor behöver inte ha speciella bönetider utan vi kan alltid be direkt till Gud och vi vet att han lyssnar. Det är bra att ha en egen bönestund t ex varje morgon och kväll. Tillsammans som församling ber vi givetvis när vi har gudstjänst och då vi har speciella bönesamlingar.

Vad anser ni om andra religioner?
Bibeln lär att Jesus är enda vägen till Gud. Vi tror alltså inte att alla religioner är rätt eller att det egentligen är samma Gud som alla tror på. Religioner är människans sökande efter Gud. Kristendomen är Guds sökande efter människan - och svaret på vår längtan.

Får man komma på gudstjänst/göra ett studiebesök?
Alla är givetvis välkomna att besöka våra gudstjänster. Enklast är det att komma i samband med någon av våra ordinarie gudstjänster på söndagar klockan 11.00. Man behöver inte vara kristen eller medlem i vår församling för att besöka våra gudstjänster. Vi kan även ordna frågestund i anslutning till gudstjänsten.

Tror ni på Jesus?
Ja, absolut, Jesus är Guds son och han kom hit till jorden för 2 000 år sedan för att göra så att människorna återigen skulle kunna ha gemenskap med Gud. (När Adam och Eva syndade bröts kontakten mellan människa och Gud och det gapet kunde bara Jesus bygga över). Jesus dog på korset men han uppstod igen och finns idag i himlen tillsammans med Gud. Kristendomen skulle överhuvudtaget inte existera utan Jesus. Tron på honom är det centrala. Det är genom att tro på Jesus som Herre och Frälsare och genom att tro på vad Gud gjort genom Jesus på Golgata kors som alla kan bli frälsta.

Paulus ger en bra förklaring i Romarbrevet 10:9-10, 13. 
" Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. [...] Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst"

Vad händer när man dör?
Den kristna tron kan sammanfattas i en bibelvers, den s.k. Lilla Bibeln. Lilla Bibeln finns i Johannes evangelium 3:16 där det står: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son på det att var och en som tror på honom inte skall förgås, utan ha evigt liv." Alla som tror på Jesus och det han gjorde på korset för det eviga livet som gåva. Det är det underbara hoppet en kristen människa har i enlighet med löftet som Jesus gav oss. I Johannes evangelium 11:25-26 står det: "Jesus sade till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö."

Jesus kom i första hand för att frälsa världen och inte för att döma den. Bibeln säger också att det finns ett evigt helvete för den som förkastar Jesus eller inte tror på honom. Detta är en biblisk sanning som vi inte hjälper någon ifrån genom att tiga om den. Bibeln talar om fysisk död, andlig död och den eviga döden. Nu betyder inte döden att man upphör att existera. Människan är en evighetsvarelse, frågan är var hon skall tillbringa den evighetenä

Död innebär att relationer bryts. En människa som inte känner Gud och inte har tagit emot Jesus i sitt hjärta är andligt död, det vill säga relationen med Gud är bruten på grund av synden. Om hon dör den fysiska döden går hon över i den eviga döden. Men om en människa som är andligt död tar emot Jesus i sitt liv genom att tro på honom och vad han gjorde för alla människor på Golgata kors, då blir hon född på nytt.

Pånyttfödelsen innebär att Guds eget liv nu finns i den troende, relationen med Gud är upprättad och hon har fått evigt liv i sitt inre och har övergått från andlig död till andligt liv. Om hon nu dör den fysiska döden går hon till himlen för att vara med Gud i all evighet, vilket varje kristen människa längtar efter. Jesus är den ende som har besegrat döden. Han är uppstånden från det döda och han vill ge det eviga livet till var och en som tror på honom.

Hur blir man frälst?
"Varje människa har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud", står det i Bibeln. När Gud skapade människan gjorde han det för att kunna ha gemenskap med henne. Men, han gav människan en egen fri vilja och tyvärr valde människan att vända sig bort från Gud och gå sin egen väg. På så sätt kom synden in i världen och den gjorde att Gud och vi inte längre kan ha den nära kontakt som det från början var tänkt att vi skulle ha. Vi är alltså i behov av frälsning, något som kan upprätta kontakten med vår Skapare.

"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv". 
(Johannes evangelium 3:16).

Här finns grunden för vår frälsning, nämligen Jesus. Han kom till jorden och levde ett helt syndfritt liv. På grund av det kunde sedan alla våra synder läggas på honom när han dog pä korset. Detta gjorde han för dig och mig och alla människor, och det är detta vi kristna kallar för Försoningen. På så vis kan vi få förlåtelse för alla våra synder. Jesus uppstod från döden och idag finns han i himlen tillsammans med Gud. Det är enkelt att bli frälst. Det som behövs är att man tar emot Jesus i sitt hjärta och sedan öppnar munnen och talar om det. Svårare är det inte.

Det behövs inga invecklade riter eller ceremonier utan det räcker att säga: "Jesus, kom in i mitt liv. Förlåt mig alla mina synder. Tack för att jag för komma till dig Gud och att jag från och med nu får vara ditt barn."

Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör; och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö." Jesus kom i första hand för att frälsa världen inte för att döma den. Som det står i Johannes evangelium 3:16 "...för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv". Alla som tror på Jesus och det han gjorde på korset får det eviga livet som gåva. Vi vet att den dagen vi dör, då väntar oss himlen i hela evigheten framöver. Människan är en evighetsvarelse, frågan är var hon skall tillbringa den evigheten.

Bibeln säger ocksä att det finns ett evigt helvete för den som förkastar Jesus och inte tror pä honom. Därför är det sä viktigt att alla får chansen att höra evangeliet, de glada nyheterna om vem Jesus är och vad han har gjort för alla människor.

Hur ser ni på sjukdom?
En människa är lika accepterad av Gud oavsett om hon är frisk eller sjuk. Det är viktigt att komma ihåg. Bibeln talar om att evangeliet är de glada nyheterna för alla människor. I Apostlagärningarna 10:38 står det att "Jesus vandrade omkring och gjorde gott och botade alla sjuka". Det är ett uttryck för Guds oändliga kärlek till människan, att Jesus botar de sjuka. Han fylldes av Guds helande kraft, han ömkade sig över de svaga och resultatet blev att han botade dem. Detta är inte förakt för svaghet, utan kärlek som uttrycker sin omsorg för människors lidande och det är kraft från Gud som förvandlar deras liv.

Hur ser ni på hälsa?
När Jesus kom till jorden tog han upp kampen mot sjukdom. För honom var sjukdom en fiende, inte en vän. Sjukdom stjäl ifrän människan. Därför upprättade och botade han sjuka människor. Bibeln säger att Jesus är densamme idag och gör detsamma idag. Han lever och har fortfarande mirakelkraft att bota och det har vi sett många bevis för. I Bibeln är sjukdom något ont som har djävulen, människans fiende, som sin yttersta källa. Genom syndafallet kom synd, sjukdom, hat, krig, fattigdom och svält in i världen. Sjukdom drabbar många, men det betyder inte att det ligger en enskild synd bakom. Jesus säger till de människor som kommer och frågar angående en blind man, att det varken är han själv eller hans föräldrar som har syndat utan detta har skett för att Guds härlighet skall uppenbaras.

Vad betyder detta?
Jo, att Jesus inte tryckte ner eller pekade finger utan var angelägen att bota den blinde, vilket han också gjorde. Detsamma gäller idag. Han är angelägen att hjälpa, att lyfta upp, att hela. Han gör det på många sätt. Läkare och medicin är ett. Därför är vi inte pä nägot sätt emot läkare, tvärtom, de gör en oerhörd insats. Ett annat sätt är förbön. Jesus sa till de troende att lägga händerna på de sjuka som då skulle bli friska. Jesus lever idag och han gör fortfarande under genom dem som tror på honom.

Är Bibeln sann?
Vi tror att Bibeln är Guds ord och att den är lika aktuell idag som den var då den skrevs. Man kan följa Bibeln och det som står i den. Vissa saker är kanske svåra att förstå men är det något man inte förstår kan man ju alltid fråga bokens författare.

Hur ser ni på skapelseberättelsen?
Då det gäller skapelsen tror vi att det som står i 1 Mosebok är sant, det vill säga att Gud skapade världen.

Hur ser ni på sakramenten?
Dopet och nattvarden är heliga handlingar (sakrament) men de är inte frälsande i sig. När det gäller dopet visar man omvärlden och Gud vad som redan ägt rum i hjärtat. Jag blir döpt på grund av att jag tror på Jesus, och när jag tog emot Jesus säger Bibeln att jag "dog med honom" men att jag också "restes upp ifrån det döda med honom". Det visar jag genom dopet: jag dör med Jesus (går ned i dopgraven), blir begraven (sänks ned under vattnet) och därefter uppstår från de döda till ett nytt liv (reses upp ur vattnet). Jesus säger: "Den som tror och blir döpt skall bli frälst" (Markus evangelium 16:16). Man tror först sedan döps man, det är en av skillnaderna mellan frikyrkor och Svenska Kyrkan.

Hur ser ni på katoliker och ortodoxa?
Vi är ju själva en del av den protestantiska kyrkan. I Sverige är alla frikyrkor framvuxna ur vår lutherska statskyrka. Att Sverige varit protestantiskt så länge gör förmodligen att många svenskar, både bekännande kristna och inte troende, känner sig lite frågande för en del inslag i den katolska och ortodoxa traditionen. Mariadyrkan, päven och en del gudstjänstritualer är sådant som inte känns helt självklart.

Men, i Bibeln stär det att "Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst" (Romarbrevet 10:9). Detta innebär att den som bekänner att Jesus är Herre och tror att han uppstod ifrån det döda är frälst och detta är alldeles oavsett om man är katolik, ortodox eller protestant.

Det som avgör om man kommer till himlen är inte vilken kyrka eller samfund man är med i utan om man gett sitt liv till Jesus. Resten handlar mest om yttre former och sätt att vara.