Jag gläder mig i Herren

Neh 8:10b
Var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er starkhet.

Profeten Habakuck skriver om olyckans dag hur allt slår fel, när det inte finns något att glädja sig åt. För det är ju så i den mänskliga naturen att när allt går bra och det är överflöd på allting då blir vi glada. Men vi blir deppade när det bara är jobbigt. Men så gjorde inte Habakuck.

Hab 3:18 
Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud.

David skriver i 
Ps 16:11 Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

Hos Gud är alltid glädje och fröjd. En av Andens frukter är glädje. Att glädja sig inför Gud när det inte finns något i det naturliga att glädja sig åt är djävulens värsta mardröm. Han försöker att sända svårigheter och göra oss missmodiga. Han vill få oss att ge upp.

Fil 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 
Paulus hade lärt sig att i alla vedervärdigheter glädja sig i Herren. Tänk på när han och Silas var i fängelset i Filippi så prisade de Gud och sjöng lovsånger. Det är lätt att sjunga lovsånger när allt är väl. Men det är svårare när ryggen svider och hela din kropp protesterar. Vi kan glädja oss i Gud i tro.

2 Kor 4:18 Vi tänker inte på det vi upplever just nu, till exempel svårigheter runt omkring oss, utan vi ser fram emot himlens glädje, som vi ännu inte har upplevt. Svårigheterna skall snart vara förbi. Men glädjen som väntar kommer att räcka i evighet. LB.

Glädje är en andlig kraft. När vi är fyllda med glädjen från Gud blir allt så mycket lättare. Skratt hör samman med glädje. Därför är det så att när den Helige Ande manifesterar sig så börjar människor att skratta

Ps 126:1-3 När Herren gjorde slut på Sions fångenskap, då var vi som drömmande. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel. Då sade man bland hednafolken: Herren har gjort stora ting med dem. Ja Herren har gjort stora ting med oss och vi är glada.

När du tänker på vad Herren har gjort i ditt liv kan du glädja dig. Om du upplever det jobbigt, tänk på vad Herren har gjort tidigare och börja att glädja dig. För Han är densamme igår, idag så och till evig tid Hebr 13:8.

Gud välsigne dig
Pastor Håkan